EKOL GÖZ'DE EXCIMER LAZER İLE GÖRME KUSURLARININ TEDAVİSİ

 

Hastanemizde Lasik flep oluşturma işlemi ve Excimer lazer işlemi, son teknoloji ALCON EX500 Refraktif Ünit sayesinde, hasta yataktan hiç kalkmadan kısa bir sürede konforlu bir şekilde yapılmaktadır.

Tamamen bilgisayar kontrollü Excimer Laser cihazlarının kornea olarak adlandırılan gözün saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının (Miyop, hipermetrop ve astigmat) giderilmesi işlemine kısaca Laser ile görme düzeltilmesi diyebiliriz.

Excimer laserin gözün ön bölümündeki kornea dokusuna uygulanımı ile korneadaki dokuyu bir arada tutan karbon bağlarının kırılmasına neden olarak dokuyu buharlaştırma suretiyle yok eder. Excimer laserde çok iyi ayarlanmış miktardaki lazerin korneada istenilen bölgelere yollanması ile korneanın bir miktar kısmı istenilen ölçülerde adeta traşlanır. Böylece korneanın kırıcılığı değiştirilerek, istenilen değere ulaşılmış olur.

Excimer laser yöntemi ile görme kusurlarının giderilmesi yöntemi dünyada 25 yılı aşkın süredir ve Türkiye’de 22 yıldır uygulanmaktadır. Bu süre içerisinde gerek laser cihazlarında, gerekse uygulama tekniklerinde hayli değişiklikler olmuş ve her değişiklik ile geriye dönüşümsüz olarak daha iyi ve istenilen sonuca ulaşabilme, hasta rahatlığını daha üst düzeyde tutabilme ve daha az komplikasyon (istenmiyen sonuçlar) sağlanmıştır. İlk uygulama ile PRK yöntemi ile uygulanıma giren Excimer laser, günümüzde femtolasik yöntemine kadar gelişim göstermiştir.

Kimlere Excimer Laser Tedavisi Uygulanır ?

Normal ve görme kusuru olmayan bir gözde görüntü tam olarak görüntünün algılandığı görme tabakası olan retina üzerine düşmektedir.

*Miyoplar: Miyoplarda ya kornea yüzeyi çok bombedir ya da göz normalden daha fazla uzunluğa sahiptir. Bu hastalarda görüntü retina tabakasının önüne düştüğü için uzakda bulanık görme meydana gelir.

*Hipermetroplar: Korneası daha düz olan ya da gözün ön-arka uzunluğu daha kısa olan hastalardır, dolayısı ile görüntü retinanın arkasına düşer. Bu gözlerde yakını görme problemi uzak görmeye göre daha fazladır.

*Astigmatizma: Göz yüzeyi yumurta gibi eğimli olduğu zaman hem uzak hem de yakın görme azalır.

*Presbiyopi: İnsanlarda yaşa bağlı olarak göz merceğindeki elastikiyetin azalması sonucu genellikle 45 yaş sonrası ortaya çıkan yakın görme güçlüğüdür. Doğal yaşlanma sürecinin sonucu olarak kişiler yakın görme için ortalama 45 yaş sonrası yakın gözlük kullanırlar veya uzak gözlüklerine ilave 2. bir yakın gözlüğüne ihtiyaç gösterirler.

Excimer Laser Uygulama Yöntemleri :

PRK: Excimer Laser’in ilk uygulama yöntemidir. Burada kornea üzerinde epitel olarak adlandırılan son derece ince canlı doku spatül denilen bir kazıyıcı ile kazınır. Kornea yüzeyi yaklaşık 9 mm. bir alanda tamamen epitelsiz hale getirildikten sonra Excimer laser uygulanır. Göz kaldırılan epitel kısmını daha sonra kendisi yeniler. Operasyon sonrası ağrılıdır, yaklaşık 3-7 gün batma ve ağrı hissi oluşur. Görmenin rahatlaması 3-6 haftaya kadar uzayabilir.

TPRK: Sadece Schwind Amaris Excimer Laser cihazına ait bir özellik olup bu teknikde epitel kaldırılmadan direkt olarak laser kornea üzerine uygulanır. Bu teknikde batma hissi daha az ve görme iyileşmesi daha hızlıdır.

Lasik: Lasik Excimer laser ile yapılacak düzeltmenin tatminkar ve ağrısız olarak uygulanabilmesi için geliştirilmiş cerrahi bir yöntemdir. Lasik yönteminin başlıca 4 önemli avantajı vardır;

1-) PRK’ya göre hasta için daha ağrısız bir yöntem olup ameliyat günü hastada bir takım batma ve ağrı şikayetleri 2. günden itibaren çok azalır veya kaybolur.

2-) Görmenin düzelmesi daha hızlıdır. Hasta 3-5 gün içinde oldukça tatminkar bir görmeye kavuşur.

3-) Ameliyat sonrası numaranın geri dönüşü veya korneada bulanıklık oluşumu meydana gelmez.

4-) Miyopide 10 dereceye kadar olan yüksek numaralarda uygulanabilir.

Lasik yönteminde temelde 2 basamak vardır;

1-) Korneal Flep Oluşturulması

2-) Excimer Laser Uygulanımı

1. Basamak:

Lasik yönteminde Excimer laser uygulanmadan önce göz cerrahı ince ve dairesel bir tabaka keser; sonra bu tabaka (korneal flep) korneanın merkez kısmı açık kalacak şekilde geriye doğru dikkatlice katlanır. Burada önemli olan flep kaldırma işleminin nasıl yapıldığıdır. Bu işlem için klasik Lasik yönteminde mikrokeratom denilen bıçaklar kullanılır.

2. Basamak:

Kornea flebi alandan uzaklaştırılıp koruma altına alındıktan sonra kornea yatğına laser uygulanır. Daha sonra geriye yatırılmış olan flep tekrar eski yerine yatırılarak uygun pozisyonu alması sağlanır.

Lasik ağrılı mıdır?

Lasik tekniği tamamen ağrısız ve çok kısa süren bir teknikdir. Mikrokeratom ile uygulamalarda kesi yapılırken mikrokeratomun emerek gözü sıkıca tutmasına bağlı gerginlik hissi olabilir ancak bu çok kısa süreli ve rahatsız etmeyecek bir histir. Lasik için uygulanan anestezi şekli damla anestezisidir. Herhangi bir iğne veya dikiş işlemi kesinlikle yoktur. Birkaç damla anestezik madde damlatılması sonrası göz üzerinde bu işlemler ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir.

Lasik sonrası görme hızlıca artacaktır ve bu sayede 15 dakika sonra evinize gidebilirsiniz. Çok az bir kaşınma ve ışıktan rahatsızlık hissi olabilir ancak bunlar ileri boyutta değildir. Sıkıntılı hallerde bir ağrı kesici alımı rahatsızlık hissini giderecektir. Görme 2-3 gün içinde tatminkar bir düzeye ulaşacaktır.

Lasik ile görmenin düzeltilmesi yöntemi emniyetli midir?

Amerika gibi çok gelişmiş bir ülkede FDA (Food and Drug Administration) isimli organizasyon her türlü tedavinin onayını çok inceledikten sonra vermektedir. FDA tarafından PRK yöntemi 1995 yılında ve LASIK yöntemi 1999 yılında güvenilir tedavi olarak onaylanmıştır.

Lasik Tamamen Risksiz Midir?

Lasik’de komplikasyon olarak adlandırdığımız istenmeyen sonuçlar son derece düşüktür. Bildirilmiş olan komplikasyonların hemen hepsi de korneal flep oluşturulması sırasında mekanik keratomun kesisine bağlıdır.

Lasik uygulanımı sırasında bıçaklı mikrokeratomlar ile flep kaldırılması sırasında oluşabilecek komplikasyonlar geniş serilerde %2.2 olarak bildirilmektedir.

Bıçaklı mekanik keratomlar ile korneanın kesilmesi sırasında istenilen kalınlık, düzen ve bütünlükde oluşabilecek komplikasyonların bir kısmı ciddi ve görmeyi tehdit edici nitelikte olabilir, ancak hiç bir zaman gözün kaybı söz konusu değildir.

Femto-Lasik:

Femto-lasik olarak bu yeni teknolojik yöntem refraktif cerrahideki en önemli gelişmelerden birisidir. Mekanik hiç bir girişime izin vermeyen tamamen bilgisayar kontrollü sistem, lasik için gerekli
korneal kesiyi bıçaksız son derece güvenilir ve benzeri görülmemiş bir hassasiyetle laser ile yapmaktadır.

Dünyada 10 milyonlarca göze uygulanmış olan Lasik yöntemi oldukça güvenli olmasına karşın bir takım komplikasyonlar da içermektedir. Ve bu komplikasyonların  hemen hepsi yöntemin 1. basamağında mekanik keratomlar ile flep kaldırılması ile ilişkilidir. FEMTOSECOND Laser teknolojisi bu sorunu tamamen çözmüştür. Yöntemin 1. basamağı olan flep kesisi tamamen bilgisayar kontrollü laser ile yapılmaktadır. Böylece istenilen kalınlıkta, istenilen çapta ve istenilen alanda son derece güvenli olarak flep kesisi, şaşmaz bir hassasiyet ve doğrulukla flep oluşturabilme şansı vardır.

Mikrokeratom bıçağı ile korneal flep oluşturularak uygulanan yöntemlerde flep ile kornea yatağı arasında nadir de olsa inflamatuar bir reaksiyon (DLK:Diffüz Lameller Keratit) olabilmektedir. Bu reaksiyon oluştuğu takdirde kornea flebinizin tekrar kaldırılarak yıkanması gerekebilir ve bir takım ek ilaçlar kullanabilirsiniz. Femto-lasik uygulamasında DLK gelişim oranı çok daha azdır ve hafif seyreder.

Bir diğer nadir ve istenmiyen durum da korneanın en yüzeyel hücre tabakası olan epitelin flep altına ilerlemesidir ki bu komplikasyon düzenli kesiden dolayı femto-lasik yönteminde yok denecek düzeydedir(Binde 1′in altında).

Neden Femto-Lasik kullanımı yanlısıyız: 

* Femto-lasik bıçaklı mekanik keratomların potansiyel komplikasyonlarını elimine ederek hastalarımıza ekstra bir güvenlik getirmektedir.

* Femtolaser ile daha ince, istenilen kalınlıkta flep kaldırma şansımız olduğu için ince kornea tabakasına sahip hastalarımızda da lasik uygulayabilme şansına kavuşmuş durumdayız.

* Femtolaser ile ince flep kaldırabildiğimiz için 10.00 Dereceye kadar miyopide olduğu gibi yüksek görme kusurlu hastalarımıza da Excimer laser uygulayabilmekteyiz.

* Femtolaser Lasik uygulamasını tamamen, baştan sona laser yöntemi haline getirir.

* Femtolaser ile kesilen kornea flebi Excimer laser sonrası tekrar geri yatırıldığında daha ii oturan bir flep oluşturur.

* Femtolaser kullanılarak flep oluşturmak ağrısız ve kornea üzerinde daha az basınç oluşturulduğu için çok daha rahattır.

WAVEFRONT (KARTAL GÖZÜ) TENOLOJİSİ:

Bazı gözlerde miyop, hipermetrop veya astigmat gibi görme kusurlarına ilave olarak Aberasyon olarak adlandırdığımız, gözün kornea tabakasındaki düzensiz adacıklara bağlı gözün optik düzensizlikleri mevcuttur. Aberasyonlar gece görüşü ve görme keskinliğinde azalmaya neden olabilir. Genellikle Kartal Gözü olarak bilinen bu tedavide son derece hassas olarak çekilen topografi ile korneadaki bu düzensizlikler saptanarak hastanın miyopisi, hipermetropisi veya astigmatizmasının tedavisine ilave olarak bu adacıklar da düzeltilir. Bu hastaya ilave olarak kendi gözlüğü ile görmesinden bile daha iyi bir görme keskinliği ve gece görüşü sağlar.

Excimer Laser tedavisi öncesi değerlendirme:

Excimer laser tedavisi öncesi yapılan tetkikler oldukça önemlidir. Bu tetkikler sonucu risk taşımayan uygun hastalara Excimer laser tedavisi uygulanmaktadır. Korneanın 3 boyutlu detaylı haritaları (kornea topografisi) alınacak, kornea kalınlığı birçok noktadan ölçülecek ve kornea düzensizlikleri saptanacaktır. Bu işlemler sırasında gözünüze herhangi bir temas olmayacaktır.

Excimer Laser sonrası görmem nasıl olacak ?

Çalışma sonuçlarının hemen hepsi göstermektedir ki standart lasik sonrası tashihsiz (gözlüksüz) görme keskinliği %99 ihtimalle 60/100 üzerinde olacak ve %80 ihtimalle de 100/100 olacaktır. Wavefront (Kartal Gözü) teknolojisinin uygulandığı cihazlar ile bu oranlar daha da iyi olmaktadır. Ancak yine de hiç gözlük kullanılmayacağı şeklinde bir garanti vermek imkansızdır. Yeni teknoloji ile hedefimiz görme kusurunun tamamen ortadan kaldırılması olmasına rağmen, gözün görme kusurunun tipine ve derecesine, bazı yapısal faktörlere bağlı olarak gözünüz tam olarak emetrop (görme kusuru olmayan göz) olamayabilir. Ancak hiç bir zaman eski yüksek durumu gibi olmayacaktır ve büyük olasılıkla gözlüksüz çok rahat bir yaşam süreceksiniz. Çok küçük oranda bazı kişilerde gece görme problemi olabilmektedir, ancak Wavefront teknolojisi ile bu istisna derecede azdır.

Excimer Laser tedavisi ile yakın görmem düzeltilebilir mi?

Yaklaşık 25 yıldır uzak görme sorunlarının düzeltilmesine karşılık, Excimer laser ile ortalama 45 yaş sonrası yakın gözlüğü kullanmayı gerektiren presbiyopi olarak adlandırdığımız görme kusurunun düzeltilmesi mümkün olmamıştır. Ancak son yıllarda bunun düzeltilmesi için önemli gelişmeler olmuştur. Bu düzeltme için kornea tabakasının içine yerleştirilen bir takım materyallerin takılmasının etkileri sınırlı olmuş ve ameliyatların gerçekleştirilmesinde sorunlar yaşanmıştır. Bunun için de bazı kliniklerde kişinin kataraktı olmamasına rağmen göz merceği alınarak yerine uzak ve yakın görmeyi sağlayan mercekler takılmıştır.

Günümüzde Excimer laser ile yakın görmenin düzeltilmesinde en yeni teknoloji PRESBYMAX olarak adlandırılan teknolojidir. Bu sadece Schwind Amaris cihazı ile uygulanabilen bir teknolojidir. Burada uzak görme bozukluğu ile birlikte veya sadece yakın görme bozukluğu tedavi edilebilmektedir. Tedavi işlemleri yukarıda belirtildiği gibi lasik tedavi işlemleri ile aynıdır. Bu işlemde de mekanik keraom veya femtolaser cihazı ile kornea flebi kaldırılmaktadır. Bu teknoloji halen Almanya, Fransa, İngiltere, Kore, Çin, Japonya ve Rusya’da uygulanmaktadır.

Bu teknoloji ile tedavi edilen hastalarda ilk günden itibaren yakın görme oldukça iyi bir seviyeye gelir, ancak uzak görmede geçici bir azalma olabilir. Göz bebeğinin çapı ve korneanın detaylı incelenmesi sonrası bu tedaviye uygun hasta grubuna PRESBYMAX tedavisi uygulanmaktadır. Uzak görmeden daha çok yakın görme ihiyacı olan hastalarda en iyi sonucu vermektedir. PRESBYMAX tedavisinin önemli avantajlarından biri de hasta memnuniyetsizliğinde aynı gözde bu tedavi geri alınabilmektedir.

Herkes Excimer Laser tedavisi olabilir mi?

Korneanın emniyetli bir şekilde form kazanmasını engelleyebilecek çeşitli sistemik veya göze ait hastalık durumlarında lasik sakıncalı olabilmektedir. Lasik öncesi gözünüzün mutlaka son derece gelişkin üst teknoloji ürünü cihazlarla değerlendirilmesi gerekir.Bununla birlikte bilinmelidir ki 18 yaş altı bireylere, gebelik ve emzirme durumunda, başlıca katarakt, keratit, keratokonus, kuru göz v.s. gibi bazı göz hastalıklarında, diabet ve immun kökenli sistemik hastalıklarda ve sıklıkla göz numaraları değişen bireylerde Excimer laser uygulamamak gerekir.

OPERASYON SIRASINDA;

* Excimer Laser yönteminde iğne, narkoz gibi uyuşturucular kullanılmaz, yanlızca gözü yüzeyel olarak uyuşturacak bir damla damlatılır.

* Gerek Excimer laser işlemi, gerekse flep kaldırma işlemi 1-2 dakika süren kısa işlemlerdir. Yeni laser teknolojisi ile laser süresi genellikle 1dakikadan az sürmektedir. Ancak gözün ameliyata hazırlanması süreci ile birlikte bunu göz başına 5 dakika gibi kabul etmek gerekir.

* Laser işlemi sırasında doktorunuzla konuşarak iletişim kurabilrsiniz.

* Operasyon sırasında kendinizi sıkmamanızı ve gözünüzü oynatmamanızı öneririz. Ancak gelişmiş Excimer laser cihazlarında yüksek duyarlı göz takip sistemi olduğundan, gözünüzü oynatsanız dahi laser gözünüzü takip eder ve gerektiği kadar laser ışınını gerekli bölgeye uygular.

OPERASYON SONRASI:

* Operasyonun ardından gözleriniz kapatılmayacaktır; hemen evinize dönebilirsiniz.

* Operasyon sonrası birkaç saati dinlenerek geçirmenizde fayda vardır.

* Eğer lasik veya femto-lasik tedavisi uygulanmış ise ertesi gün hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Koruyucu güneş gözlüğü kullanmak ilk günlerde olabilecek ışık hassasiyetini azalttığı için faydalı olacaktır. PRK ve TPRK gibi kornea üzerinde flep kaldırmadan yapılan düzeltmelerde ilk bir kaç gün batma şikayetleri olabileceğinden işinize başlamanız biraz geç olacaktır.

* Gözünüzü ovalamanız, bastırmanız ve kaşımanız sakıncalıdır.

* Reçete edilmiş damlaları istenilen şekilde kullanmanız gerekmektedir.

EN ÇOK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI :

* Madem bu kadar iyi bir teknoloji, o zaman göz doktorlarının çoğu neden ameliyat olmuyor?

Cevap: Bunun en önemli nedenlerinden birisi sizi tedavi edecek kadar deneyimli bir göz doktorunun büyük olasılıkla yaşı itibari ile uzak görme yanında yakın görme problemi de vardır. Yıllardır yakın için uygun bir tedavi olmadığı için uzak görme düzeltmesi deneyimli hekim grubu için uygun değildir.

Ayrıca çok yoğun cerrahi yapan göz hekimleri diğer insanlara göre mikroskop altında çalıştıklaı için laser sonrası mikroskopda sıkıntı yaşayabilirler.

Diğer bir neden de Excimer laser tedavisi bir tercih nedenidir. Gözlüğü ile mutlu olan bir kişinin illa ameliyat olmasına gerek yoktur. Doktorlar yıllarca gözlük kullanmaya alıştıkları ve iş yaşantılarında bu bir problem teşkil etmediğinden ameliyatı tercih etmeyebilirler.

Buna rağmen ameliyat olan bir çok göz doktoru da vardır.

* Ameliyat sonrası numaram geri döner mi?

Cevap: Excimer laser'in ilk uygulandığı yıllarda kullanılan cihazlar ve tekniklerle bu oluyordu. Ama günümüzde özllikle lasik tekniğinde istisnalar dışında söz konusu değildir.

* Excimer Laser tedavisi olan kişiler ileride katarakt ameliyatı olabilir mi?

Cevap: Bu da çok yanlış bilinen noktalardan biridir. Excimer laser tedavisi olan bir kişi olmayan bir kişi gibi katarakt ameliyatı olabilir. Excimer laser tedavisi gözün içine girmeden uygulanan bir tedavidir ve göze girilerek yapılan katarakt ameliyatına hiç bir engel teşkil etmez.

* Ameliyat sonrası numaram ilerler mi? Tekrar ameliyat olabilir miyim?

Cevap: Ameliyat öncesi son 1 yıl içinde numarada 0.25′den fazla değişim olmaması ve kişinin 18 yaşını doldurması ameliyat için önemli bir kriterdir. Yeni lasik teknikleri ile geri dönüş olmamasına rağmen, genellikle 18 yaşında duran görme kusurları bazen ilerleme gösterebilir. Ameliyattan 6 ay sonra, eğer belirgin bir numara değişikliği olursa veya istisnai olarak istenilen numara sağlanamazsa, çok daha kolay bir işlemle 2. bir operason olmak mümkündür.

* Ameliyatın riski var mıdır? Gözümü kaybeder miyim?

Cevap: Hiç bir şeyde risk tamamen sıfır değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi lasik tedavisine ait riskleri önemli bir bölümü bıçakla kornea flebi kaldırılması sırasında olur, ki bunun oranı deneyimli bir cerrahta %1 veya altındadır. Femto-lasikde ise bu risk çok daha düşüktür. Bu risklerin hiç biri tedavisi mümkün olmayan riskler değildir ve gözün hiç bir zaman kaybı veya tam körlük söz konusu değildir.

* Hangi yaşlarda Excimer Laser Tedavisi olunabilir?

Cevap: 18 yaşından itibaren 65 yaşa kadar her yaşta ameliyat olunabilir. Ancak uzak görmenin düzeltilmesi için 18-40 yaş aralığı, yakın görmenin düzeltilmesi için 40-65 yaş arası daha uygundur.


Entropium

Entropium

Kapak kenarında içeriye doğru dönmeyle karakterize bir hastalıktır. 

Devamını Oku
Ektropium

Ektropium

Kapak kenarında dışa dönmeyle giden bir rahatsızlıktır.

Devamını Oku
Gözlük Bırakma

Gözlük Bırakma

Eğer aktif bir yaşamınız varsa ve günlük hayatınızın tadını çıkarmak istiyorsanız, her zaman gözlük takmak istememeniz olağandır. Yolda, ofiste veya spor salonunda, gözlüklerinizle sürekli uğraşmak zorunda kalmazsanız, hayattan daha çok zevk alırsınız.

Devamını Oku
Lasik ve Lasek Ameliyatları

Lasik ve Lasek Ameliyatları

Excimer Lazer cihazı ile gözdeki kornea kırma kusurları olan; hipermetrop, miyop ve astigmat gibi göz bozukluklarının tedavisi tamamen bilgisayar kontrollü son teknoloji sistemle yapılmaktadır.

Devamını Oku
HEMEN ARA
WHATSAPP
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x